Phụ kiện băng tải

Danh sách phụ kiện cho hệ thống băng tải Nam Thành cung cấp:

 1. Đĩa cao su
 2. Đệm đỡ tải
 3. Cốc bi
 4. Mái che băng tải
 5. Gạt băng
 6. Khóa kẹp mái che băng tải
 7. Dây đai mái che băng tải
 8. Chổi làm sạch băng tải
 9. Máy tách từ
 10. Máy dò kim loại
 11. Cân bằng tải
 12. Động cơ
 13. Hộp giảm tốc

Hình ảnh sản phẩm: