TẬP ĐOÀN NAM THÀNH
Địa chỉ: Số 57 Tổ 50  - Đường Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 7821 375 *  Fax: 043 7821 374
Website:
www.nataco.com.vn